H-P: 8:00-17:00 06 80 182 182
Online hallásteszt
Tesztelje hallását online hallásvizsgálatunkkal. A teszt csak pár percet vesz igénybe, és előzetes értékelést kaphat arról, hogy milyen a hallása.

Adatvédelmi tájékoztató

Általános tudnivalók

A Sonova Audiological Care Hungary Kft.-nél, mint a Sonova Csoport tagjánál az innováció, az elkötelezettség és a felelősségvállalás közös értékeinek részeként tiszteletben tartjuk minden olyan személy adatvédelmét, aki személyes adatait ránk bízta, ideértve a weboldalaink látogatóit és alkalmazásaink felhasználóit stb. Ez az adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) tartalmazza, hogy az Öntől kapott személyes adatokat milyen célból gyűjtjük, meddig és hol tároljuk, és esetlegesen kiknek továbbítjuk („adatkezelés”). A tájékoztató tartalma megfelel az Európai Unió adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak.

Személyes adatoknak tekintjük a következőket: minden olyan információ, amely alapján valaki Önt beazonosíthatja, például a neve, címe, e-mail-címe, egy eszköz sorozatszáma, társadalombiztosítási azonosítószáma stb. A jelen Tájékoztató leírja, hogyan kezeljük az Ön által - a Sonova Audiological Care Hungary Kft. által üzemeltetett weboldalakon vagy alkalmazáson - megadott személyes adatait. Ez a Tájékoztató kizárólag a Sonova Audiological Care Hungary Kft. online felületein – például weboldalon, e-mailen és más online eszközökön, valamint alkalmazásokon keresztül – gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, offline gyűjtésre nem.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sonova Audiological Care Hungary Kft. által nyújtott információk vagy szolgáltatások kizárólag felnőttek számára szólnak. 16 éven aluli személyektől nem gyűjtünk adatokat sem online sem offline felületeken. Jelen oldal használatával Ön elismeri, hogy cselekvőképes nagykorú, azaz 18. életévét betöltötte. Ha tudomására jut, hogy gyermeke az Ön beleegyezése nélkül személyes adatait megadta számunkra kérjük, jelezze számunkra a www.geers.hu weboldalon található ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefon számunkon, és mi intézkedünk a gyermek adatainak törlése érdekében.


Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

A legtöbb szolgáltatásunk nem igényel semmilyen regisztrációt, ami azt jelenti, hogy anélkül keresheti fel weboldalainkat, és használhatja alkalmazásainkat, hogy személyes adatait megadná nekünk. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (pl. hallásvizsgálatra történő bejelentkezés) azonban szükséges a regisztráció, és ezáltal személyes adatainak megadása. Jelen weboldalon a regisztráció során szükséges megadnia a nemét, nevét, címét és telefonszámát. Az elemrendelés űrlapon szükséges megadni az alábbi adatokat: Név, szállítási cím, számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől), telefonszám, emailcím. Gyűjtjük a weboldal-használatával kapcsolatos információkat is. Személyes adataihoz úgy is hozzáférhetünk, hogy például sütik segítségével nyomon követjük, hogyan használja szolgáltatásainkat (a sütik használatával kapcsolatos információkat lásd alább).


Beleegyezés az adatgyűjtésbe Adatkezelés célja és jogalapja

E weboldal használatával Ön hozzájárul a személyes adatok jelen Tájékoztatóban leírtak szerinti gyűjtéséhez és használatához. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kifejezett beleegyezését kérjük a személyes adatainak gyűjtésére és felhasználására a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló marketinganyagok vagy hírlevelek küldésének céljából. Jelen weboldalon gyűjtött adatok kezelésének a célja a kapcsolattartás hallásvizsgálathoz kapcsolódóan, illetve feliratkozás esetén marketing hírlevél küldése. Az Ön adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amely teljesen önkéntes, így bármikor visszavonható, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Bizonyos esetekben azonban a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy intézkednünk kell a velünk kötött szerződéssel kapcsolatban. Jogalap lehet továbbá a Sonova Audiological Care Hungary Kft. jogos érdeke miatt végrehajtott műveletek, amelyek például javítják annak termékeit és szolgáltatásait, valamint webhelyeink és alkalmazásaink tartalmát, és adminisztratív célokat szolgálnak.


Hogyan használjuk a személyes adatait?

A Sonova Audiological Care Hungary Kft. nem üzletel az Ön személyes adataival. Személyes adatait kizárólag kapcsolt vállalkozásainkkal, és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó, velünk szerződéses kapcsolatban álló, bizalmunkat élvező partnereinkkel osztjuk meg, például a weboldalaink és alkalmazásaink hasznosságának felmérésével kapcsolatos technikai segítségnyújtás, marketing célok (amennyiben Ön ehhez hozzájárul) vagy egyéb szolgáltatások nyújtása céljából. Ezeket a feleket szerződések kötik annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az utasításaink szerint és a jelen Tájékoztatónak, valamint egyéb vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéseknek megfelelően történjen.

Az Ön személyes adatait ezekkel a felekkel és az egyéb, fent említett harmadik felekkel – köztük a kormányzati hatóságokkal – kizárólag akkor osztjuk meg, ha ez az Ön által kért vagy engedélyezett szolgáltatás nyújtásához szükséges, annak érdekében, hogy megvédjük a saját, az Ön vagy mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát, hogy megőrizzük szolgáltatásaink biztonságát, vagy amennyiben az alkalmazandó törvények, bírósági vagy egyéb kormányzati előírások mindezt megkövetelik, vagy ha ezen közzététel bármilyen jogi vagy bűnügyi nyomozás vagy jogi eljárás támogatása miatt szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy lehetséges, hogy a fent említett kapcsolt vállalkozások, valamint a hatóságok, az ügyfelek és a beszállítók, akik számára a személyes adatait közzé tehetjük, az Ön országán kívül találhatók, beleértve olyan országokat is, mint például az Egyesült Államok, amelynek adatvédelmi törvényei eltérhetnek attól az országétól, ahol Ön tartózkodik. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy megfelelő jogi eszközök, például az európai uniós általános szerződési feltételek alkalmazásával megfelelő óvintézkedéseket vezessenek be személyes adatainak védelmére.


Hogyan védjük a személyes adatait?

Számos biztonsági intézkedést hajtottunk végre a személyes adatainak védelme érdekében a jogosulatlan hozzáférést, használatot és nyilvánosságra hozatalt illetően. Ezek a technikai és szervezeti intézkedések általánosan elfogadottak az iparág megfelelő biztonsági szabványaiban, beleértve a hozzáférés-szabályozást, a jelszót, a titkosítást, a rendszeres biztonsági felméréseket és hasonlókat.


Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?

A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg az a jelen Tájékoztatóban vázolt célok teljesítéséhez szükséges, de maximum a szolgáltatás legutolsó igénybevételét követő 5. év végéig, illetve hírlevél küldés esetében leiratkozásig.


Hogyan törölheti a személyes adatait vagy hogyan szabályozhatja az azokhoz való hozzáférést?

Önnek joga van tudni és érdeklődni arról, hogy milyen személyes adatokat őrzünk Önről, és kérheti az általunk őrzött személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Továbbá Önnek joga van a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni vagy annak korlátozását kérni, valamint Ön jogosult az Ön által számunkra megadott adatokat géppel olvasható formában megkapni (adathordozhatósághoz való jog).  A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400).

Amennyiben szeretne ilyen kérelmet benyújtani, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a www.geers.hu weboldalon található ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefon számunkon. Miután megfelelően igazolta személyazonosságát, késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszolni fogunk Önnek.


Sütik és a felhasználás nyomon követése

Sütiket (cookies), azaz olyan kisméretű szöveges fájlokat használunk, amelyek automatikusan a számítógép merevlemezére kerülnek, ha Ön bizonyos weboldalakat és hasonló eszközöket közvetlenül vagy harmadik feleken keresztül – webanalitikai szolgáltatókon, mint amilyen például a Google Analytics – keresztül ér el. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információkat tároljunk, például a domain nevét, az internetszolgáltatóját, az operációs rendszert, a hozzáférés dátumát és időpontját, a látogatott oldalakat vagy az elvégzett keresések típusát. Ezen adatokat azért gyűjtjük például, hogy rendszer-adminisztrációt végezzünk, és az összesített információkról a kapcsolt vállalatoknak, az üzleti partnereknek és/vagy gyártóknak jelentsünk, akik weboldal- és alkalmazáselemzéseket végeznek, valamint weboldal teljesítményértékelést hajtanak végre a nevünkben.

Ezt az információt felhasználhatjuk az Ön preferenciáinak és beállításainak tárolására, weboldalaink vagy alkalmazásaink tartalmának javítására, a weboldalakra és alkalmazásokra történő regisztráláshoz, belső piackutatási célokra, valamint összesített statisztikák összeállításához, hogy kiértékeljük a látogatói weboldal-aktivitást vagy azt, hogy hogyan használják a látogatók webhelyünket.

Ez a weboldal vagy alkalmazás a következő sütiket küldi az Ön böngészőjére:

1. Funkcionális sütik: Ezek a sütik a weboldal vagy alkalmazás működésének javítását szolgálják.

2. Saját sütik: Ezek a sütik a weboldal vagy alkalmazás által beállított sütik, amelyeket csak az ilyen oldalak vagy alkalmazások képesek olvasni.

3. Harmadik féltől származó sütik: Ezek a sütik harmadik fél által telepített sütik, amelyeket különböző szolgáltatásokhoz használunk (például weboldalak vagy alkalmazások elemzésére vagy reklámozására).

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan mi is a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analytics a Google Inc. („Google”) által üzemeltetett webelemző. A Google Analytics sütikkel és hasonló technológiákkal elemzi, hogyan használják a felhasználók a domaineket, valamint egyéb, a weboldal használatához és az internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Az Ön weboldalhasználatáról generált információt, köztük a rövidített IP-címét a továbbítják a Google Analytics felé, és az Egyesült Államokban lévő kiszolgálókon tárolják. A Google ezt az információt a weboldal használatának kiértékeléséhez, a weboldal aktivitására vonatkozó statisztikai jelentések elkészítéséhez, valamint a weboldalhoz és az internethasználati tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásához használja. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, amennyiben arra a törvény kötelezi, vagy ha az információt a Google nevében ezen harmadik felek kezelik. Weboldalunk használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint végezze az Ön személyes adatainak kezelését. Ugyanakkor Ön el is utasíthatja a Google Analytics tevékenységét (a további információkat lásd alább).

Eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket, illetve, hogy elutasítja-e a Google Analytics tevékenységét. Böngészője beállításainak módosításával blokkolhatja a sütiket, így azok nem kerülnek rá a számítógépére vagy mobil eszközére. A legtöbb böngésző eredetileg úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket, de beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy ne fogadjon el sütiket, vagy értesítést küldjön, ha egy süti küldése folyamatban van. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy ha elutasítja a sütik használatát, előfordulhat,hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal által biztosított funkciókat. A Google Analytics tevékenységének elutasításához kérjük, látogasson el a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalra. A sütikkel kapcsolatos általános információkért kérjük, látogasson el az All About Cookies weboldalra (https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).


Interaktív felületek

Néhány weboldalunkon vagy alkalmazásunkon interaktív felületeket is elérhet, például blogokat, üzenőfalakat vagy hírcsatornákat. Ha hozzászólását rögzíti az ilyen jellegű felületeken, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a hozzászólások mások által is láthatók lehetnek, és ezáltal sem titkosak, sem bizalmasak nem lesznek.


A Tájékoztató frissítése

Időről-időre úgy dönthetünk, hogy amennyiben szükséges, frissíthetjük a jelen Tájékoztatót. Ebben az esetben a Tájékoztató frissített változatát közzétesszük ezen az oldalon. Átdolgozás esetén az új Tájékoztató csak a hatálybalépés után összegyűjtött adatokra vonatkozik. Az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legújabb információk eléréséhez javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt. Amennyiben a Tájékoztató módosításainak közzétételét követően tovább használja szolgáltatásainak, az a módosítások elfogadásának minősül.


Lépjen velünk kapcsolatba

Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele vagy megjegyzése van a Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy szeretne hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve élni az adatvédelmi jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken keresztül. Adatvédelmi tisztviselőnkkel is kapcsolatba léphet a következő elérhetőségeken:
(Sonova Audiological Care Hungary Kft.): p2m Informatikai Kft.
e-mail: dpo@p2m.hu
Központi adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:
e-mail: privacy@sonova.com

Köszönjük érdeklődését a Geers Halláscentrumok iránt!

Adatkezelő: 
Sonova Audiological Care Hungary Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: 0680 182 182
E-mail cím: info@geers.hu

 

Hatálybalépés időpontja: 2018. július 1

További témák

Hallásveszteség – nagyothallás
Korszerű hallókészülékek