H-P: 8:00-17:00 06 80 182 182
Online hallásteszt
Tesztelje hallását online hallásvizsgálatunkkal. A teszt csak pár percet vesz igénybe, és előzetes értékelést kaphat arról, hogy milyen a hallása.

Adatvédelmi tájékoztató

Általános információk

A Sonova Audiological Care Hungary Kft., mint a Sonova Csoport leányvállalata (Sonova és leányvállalatai) elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli, beleértve honlapunk látogatóinak adatait. 
Személyes adatoknak tekintjük: minden olyan információt, amely Önt azonosítja vagy azonosíthatja személyazonosságát, például nevét, címét, e-mail címét, eszköz sorozatszámát, társadalombiztosítási számát és hasonlókat.
A tájékoztató leírja, hogyan kezeljük a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozását, amelyet a Sonova Audiological Care Hungary Kft. , a Sonova AG vagy bármely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása ("Sonova" vagy "Mi") birtokol vagy üzemeltet. Ez a tájékoztató kizárólag a Sonova által online gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, például egy weboldalon, e-mailen és más online eszközökön és alkalmazásokon keresztül, de nem offline gyűjtésre.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sonova által nyújtott információk vagy szolgáltatások kizárólag felnőtteknek szólnak, és nem 16 évesnél fiatalabb gyermekek számára. Tudatosan nem gyűjtjük 16 évesnél fiatalabb személyek személyes adatait. Bármely személy, aki személyes adatait megadja itt, 16 éves vagy idősebb. Ha megtudja, hogy gyermeke személyes adatokat adott meg nekünk a beleegyezése nélkül, figyelmeztethet bennünket a "Kapcsolatfelvétel" részben leírt módon. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 évesnél fiatalabb gyermekektől gyűjtöttünk bármilyen személyes adatot, azonnal megtesszük a szükséges lépéseket az ilyen adatok és a gyermek profiljának törlésére.

Hozzájárulás az adatgyűjtéshez 

Összegyűjtjük és feldolgozzuk személyes adatait, hogy képesek legyünk az Ön által igényelt szolgáltatások, termékek és információk átadására, a velünk kötött szerződés végrehajtására, vagy bizonyos elemzések és statisztikák végzésére jogos érdekünk miatt, mint termékeink és szolgáltatásaink, honlapjaink és alkalmazásaink, valamint adminisztratív célokra is gyűjtünk személyes adatokat.
Bizonyos esetekben szükségünk lesz a beleegyezésre a személyes adatainak összegyűjtésére és használatára, különösen marketing termékek vagy hírlevelek küldésénél. Ezekben az esetekben külön engedélyt kérünk.

A nyilatkozat aktualizálása

Időről időre úgy dönthetünk, hogy szükség esetén frissítjük ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a tájékoztató frissített verzióit publikáljuk az oldalon. A felülvizsgált nyilatkozat csak a hatálybalépését követően gyűjtött adatokra vonatkozik. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az oldalt az adatvédelmi gyakorlatunk legfrissebb információiról. Szolgáltatásaink folyamatos használatával a Nyilatkozat módosításainak közzétételét követően a változtatásokat elfogadottnak tekintjük.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

A legtöbb szolgáltatásunk nem igényel semmiféle regisztrációt, ami azt jelenti, hogy felkeresheti weboldalainkat, vagy használhatja alkalmazásainkat, anélkül, hogy személyes adatait megadná. Bizonyos szolgáltatások azonban megkövetelhetik, hogy regisztráljon, és megadja nekünk személyes adatait. Az általunk összegyűjtött személyes adatok típusa függ a Sonova és az Ön által használt szolgáltatások közötti kapcsolattól, de általában tartalmazhatja az Ön nevét és elérhetőségét, valamint a webhely vagy alkalmazás használatával kapcsolatos információkat. Gyűjthetünk Önnel kapcsolatos egészségügyi adatokat, melyhez külön kérjük előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulását a szolgáltatásunk során. Személyes adatait akkor is megkaphatjuk, ha nyomon követjük a szolgáltatásaink használatát, például cookie-k használatával (a cookie-k használatáról, lásd alább).

Hogyan használjuk személyes adatait?

Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően használjuk fel, hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk, válaszolhassunk kéréseire az alkalmazandó jogszabályok által megengedett vagy előírt mértékig, vagy jogi vagy bűnügyi eljárás támogatására. A statisztikai célokra összegyűjtött adatokat anonimizáljuk vagy pszeudonizáljuk és összegyűjthetjük, hogy támogassuk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését. Ha nem kívánja megadni ezeket az információkat, kérjük, ne használja ezeket a funkciókat weboldalainkon vagy alkalmazásainkon.
Amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezzük meg, úgy az érintett felé a szükséges tájékoztatást az alábbiak szerint adjuk meg: 
A személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használjuk, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közöljük az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

A Sonova nem értékesíti üzleti célból az Ön személyes adatait. Személyes adatait megoszthatjuk leányvállalatainknak, kapcsolt vállalkozásainknak vagy egyéb, nevünkben eljáró megbízható üzleti partnereinkkel, akik például műszaki támogatást nyújtanak, értékelve weboldalaink és alkalmazásaink hasznosságát és marketing célokra (ha beleegyezése rendelkezésre áll), vagy más típusú szolgáltatásnyújtáshoz. Online kampányainkra jelentkező felhasználók telefonon és emailben való megkeresését külső partnerünk, (Photel Online Solutions Kft. Szekszárd, Arany János u. 3, 7100) végzi. Megoszthatjuk személyes adatait cookie-k segítségével reklámhálózatokkal, amennyiben beleegyezését megadta. Az érintett felekkel kötött szerződések biztosítják, hogy a személyes adatok feldolgozása az utasításainknak és jelen Nyilatkozatnak megfelelően, valamint egyéb titoktartási és biztonsági intézkedésekkel történik.

Adatkezelés

Az Ön személyes adatait a fent említett felekkel vagy harmadik felekkel, köztük a hatóságokkal csak akkor osztjuk meg, ha ez az Ön által kért vagy engedélyezett szolgáltatás nyújtásához szükséges, hogy megvédjük az Ön, mi vagy mások jogait, tulajdonát vagy szolgáltatásaink, adatai biztonságának megőrzése vagy az alkalmazandó jogszabályok, bírósági vagy egyéb kormányzati előírások meghatározzák, vagy ha az ilyen átadás más jogi vagy bűnügyi eljárás támogatása miatt elengedhetetlen.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent említett Sonova leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások, valamint a hatóságok, ügyfelek és beszállítók, akiknek személyes adatait átadhatjuk, lehetséges, hogy az Ön tartózkodási helye szerinti országon kívül találhatók, esetleg olyan országokban is, mint például az Egyesült Államok, amelyeknek személyes adatokra vonatkozó jogi szabályozása eltérhetnek attól, ahol Ön található. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy a megfelelő jogi mechanizmusok alkalmazásával, például az EU általános szerződéses feltételek végrehajtásával megfelelő védelmi intézkedéseket vezessenek be személyes adatai védelmére.

Hogyan védjük személyes adatait?

Számos biztonsági intézkedést hajtottunk végre a személyes adatai védelme, jogosulatlan hozzáférés, használat és nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében. Ezek a technikai és szervezeti intézkedések általánosan megfelelnek az iparág biztonsági szabványainak, beleértve a hozzáférés-ellenőrzést, a titkosítást, a rendszeres biztonsági értékeléseket és egyéb szabályozást.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg a jelen Nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükségesek, kivéve, ha a vonatkozó törvények alapján hosszabb vagy rövidebb megőrzési időre van szükség.

A személyes adataihoz kapcsolódó jogok

Bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti. Az érintetti jogok részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatkezelési szabályzat tartalmazza.
Ha úgy érzi, hogy az adatkezelés során az adatkezelő jogszabályt sértett, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). 
Elérhetőségei:
-    székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
-    postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
-    e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
-    honlap: naih.hu.
Ha az adatkezelés során az adatkezelő megsértette jogait, akkor az érintett (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. 
Ha ilyen kérelmet szeretne benyújtani, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a "Kapcsolatfelvétel" részben leírtak szerint.

Cookie-k (sütik) kezelése

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 
Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:
•    Funkcionális sütik – javítják a weboldal funkcióinak minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által a Weboldalon végzett műveletek megjegyzését, és ezek alapján a következő alkalommal jobb felhasználói élmény biztosítását.
•    Elsődleges sütik – a honlap vagy alkalmazás által alapbeállításként funkcionáló sütik a látogatott tartalmak nyomon követésére.
•    Harmadik fél által közzétett sütik - a weboldalunkon szolgáltatást nyújtó partnereink is megoszthatnak információkat. A szolgáltatás szolgálhat weboldal, statisztika illetve reklám jellegű információ megosztására.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A cookie-k használatát véglegesen deaktiválhatja a következő hivatkozásra kattintva, valamint a mellékelt plug-in telepítésével: https://www.google.com/settings/ads/plugin.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat www.aboutcookies.org.
•    Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
•    Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
•    Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
•    Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
•    Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
•    Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
•    Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
•    Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
Adatkezelő: Sonova Audiological Care Hungary Kft 
Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.
Telefon: 0680 182 182
E-mail cím: info@geers.hu
Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft., dpo@p2m.hu
 

További témák

Hallásveszteség – nagyothallás
Korszerű hallókészülékek